PSIHODINAMSKI ORGANIZACIONI KONSALTING

Iz ugla klijenta

“Kao osoba koja je studirala organizacione nauke, naučio sam da osnove funkcionisanja organizacije leže u idealno izbalansiranoj organizacionoj strukturi. Organizaciona struktura mora biti rigidna, a opet dovoljno fleksibilna da se prilagođava izmenama i izazovima koji se javljaju u modernom poslovanju.

Međutim, nije svaka organizacija idealna. Organizacije su različite po svojoj veličini, načinu poslovanja, strukturi, ljudskim resursima, poslovnoj etici i mnogim drugim parametrima. Gotovo da nijedna nije ista. Jedna stvar koja im je svima zajednička je ostvarivanje profita. Prihoda. Dobiti. Novca.

Ostvarenje tog cilja najbolje se postiže funkcionalnim raspolaganjem resursima, naročito ljudskim. Ljudi su, kao i organizacije, takođe različiti. Razlike postoje i na mikro i na makro nivou, a upravo tu leži osnovni problem koji se javlja u gotovo svim organizacijama. Razmimoilaženje interesa pojedinca u organizaciji (bez obzira na njegovu ulogu i položaj) i interesa same organizacije, kao i razlike u interesima pojedinaca između sebe. Javljaju se konflikti, razlike u mišljenjima, pristupima, javljaju se tenzije i sijaset drugih pojava, koje u svojim ekstremima izazivaju neproduktivnost i nezdrave su po organizaciju i njene članove.

Često zaboravljeni aspekt je dinamika odnosa unutar organizacije.

Kada sam se prvi put susreo sa sistemsko-psihodinamskim organizacionim (SPO) konsaltingom, kao neko ko je studirao organizacione nauke, nije mi bilo najjasnije čime se zapravo bavi. Međutim, odgovor je, iako intuitivno jasan, bio za mene iznenađenje. Zašto iznenađenje? Iako sam i ranije bio svestan njihovog značaja, meni je otvorilo oči da shvatim do koje mere zapravo međuljudski odnosi imaju uticaj.

Psihodinamski organizacioni konsalting predstavlja sinergiju između primene tehnika organizacionih nauka i psihologije ponašanja pojedinaca i grupa.

Problemi koje imamo na poslu, a pogotovo vezani za dinamiku u odnosima sa kolegama, angažuju veliki deo naših psihofizičkih resursa.

Ljudi, skoro bez izuzetka, na ovaj ili onaj način imaju neki problem u poslu. Bilo da je problem poslovni ili međuljudski, dubok ili površan, lak ili težak, problemi su tu u gomilama. Nerešavanje problema vodi ka daljem stresu, koji dovodi do novih problema, koji vode novom stresu i tako dalje dok situacija ne postane neizdrživa.

Na kraju, skoro bez izuzetka se nađemo u bezizlaznoj situaciji i mislimo da nam nema pomoći.

Međutim, ljudi često imaju problem da situaciju sagledaju iz nekog drugog ugla. Teško je pomeriti se iz sopstvene vizure i načina gledanja na stvari. Često smo uvereni da u potpunosti sagledavamo situaciju, kad zapravo nije takav slučaj. Upravo to je zadatak sistemsko-psihodinamskog organizacionog konsaltinga.

Psihodinamski organizacioni konsalting pruža mnogo kompletniji i kompleksniji uvid u probleme, a još mnogo važnije, otkriva uzroke njihovog nastajanja i pruža rešenja, kako pojedincu tako i organizaciji.

Sistemsko-psihodinamski organizacioni konsultant, oslanjajući se na psihodinamsku teoriju, teoriju organizacionih sistema i liderstva, upotpunjene iskustvom iz grupne dinamike i analize, pruža uvid u samu srž problema.
Kroz rad sa klijentom (klijent može biti ili pojedinac ili tim ili organizacija u celini) konsultant pomaže u sagledavanju situacije i njene složenosti iz mnogih uglova.

Rešavanje problema, iako veoma značajno, nije toliko presudno koliko je zapravo presudno uviđanje suštine: porekla i uzroka nastajanja problema.

Davanje odgovora na ova pitanja je od esencijalnog značaja kako za pojedinca tako i za organizaciju.

Uz pomoć konsultanta, pojedinac će doći do saznanja kako da predupredi probleme ili konflikte, bilo svesne ili nesvesne, i kako da ublaži njihov uticaj i pronađe kreativna i održiva rešenja za njih.

Meni lično, psihodinamski organizacioni konsalting je pomogao u sagledavanju problema i tenzija koje su postojale u porodičnoj firmi u kojoj sam radio. Jako dug vremenski period sam proveo u nezadovoljstvu na poslu, nezadovoljan organizacijom, menadžmentom i produktivnošću, kako firme tako i mojom. Konsalting mi je na jasan način stavio u korelaciju sve faktore prisutne u problematici i pomogao u prepoznavanju i otklanjanju uzroka problema baveći se suštinom.

Psihodinamski organizacioni konsalting za mene predstavlja veliko otkrovenje jer mi je između ostalog pomogao da shvatim dinamiku odnosa u porodičnoj firmi.

Porodična dinamika je ovu situaciju činila još kompleksnijom. Dobio sam skoro kompletno novi uvid u celokupnu situaciju. Nova saznanja pomogla su mi u donošenju odluka, koje se, evo i posle šest meseci, pokazuju kao ispravne.

Bez ovog tipa konsaltinga i dalje bih se najverovatnije vrteo u istom začaranom krugu stresa i nezadovoljstva, nesvestan prirode i mehanizama koji utiču na njihovo nastajanje.”


Nikola
product&sales manager jedne kompanije u Beogradu

(zbog zaštite podataka izmenjeni su podaci koji otkrivaju identitet)

Psihodinamski organizacioni konsalting je idealno rešenje za vas ako ste:

  • vlasnik ili radite u porodičnoj firmi i suočavate se sa izazovima koje porodična dinamika nosi u kombinaciji sa poslovnim zahtevima

  • vlasnik ili radite u firmi koja ima poteškoća sa neproduktivnim i slabo motivisanim timom, a smatrate da je glavni problem loša komunikacija u timu

  • imate problem da izaberete profesiju kojoj ćete se posvetiti i koja će vas ispunjavati

  • svestrani, a ne znate da postavite prioritete, lako gubite fokus

Aktuelni programi

Individualni konsalting / koučing
GRUPA BIZNIS PODRŠKE
BURNOUT KOUČING TRENING
Prilagođeni konsalting / koučing programi za firme