17.11.2022

Da li razvoj poslovanja znači više posla?

Kada lekar koji je pre više godina osnovao svoju privatnu praksu čuje predlog da unapredi poslovanje, on to automatski shvati kao poruku da treba da radi više.

Međutim, važno je pitanje: sa čim Vi povezujete skaliranje?

Postoje vlasnici privatnih medicinskih praksi koji iskustvo razvoja klinike povezuju sa novim saznanjima i učenjima koja u državnoj službi ne bi stekli, novim prilikama koje su im sada dostupne, životom o kome su oduvek maštali i slobodi da rade kako misle da treba…

A postoje i oni vlasnici klinika koji razvoj svoje medicinske prakse povezuju sa beskrajnim radnim vremenom, rastrzanošću kako postići veliki broj pacijenata sa svim administrativnim poslovima, stresom vezanim za učenje novog polja poslovanja van medicine itd.

Prvi skaliranje biznisa povezuju sa uzbuđenošću zbog novih iskustava i mogućnosti koje će im biti dostupne, a drugi skaliranje povezuju sa strahom od više rada.

Kojoj grupi Vi pripadate?

Kako razvoj poslovanja ne bi nužno značio i više posla, od velikog je značaja koja pitanja sebi postavljate i u kojoj fazi rada.


Nakon više godina od osnivanja privatne medicinske prakse, dakle kada više nisu početnici, lekari vlasnici često sebi postavljaju pogrešno pitanje koje sadrži reč KOLIKO:

 • Koliko rade?
 • Koliko pacijenata imaju?
 • Koliko intervencija/terapija su imali danas?
 • Koliki su troškovi?
 • Koliko reklama su postavili?
 • Koliko popusta su dali?
 • Koliko su zaradili?
 • Itd…

Ova pitanja implicitno nameću odgovor da nije dovoljno, tj. da mora više. Dakle, mora više da se radi.

Međutim, ova pitanja više odgovaraju nekom ko je na početku razvoja svoje privatne prakse s obzirom da je on/a tad na zadatku da otkrije kome i na koji način najbolje može pomoći, koji poslovni model mu/joj najbolje odgovara i slično.


Neko ko je daleko od početka razvoja svoje medicinske prakse, dakle ko bi trebalo da pređe na sledeći nivo poslovanja, sebi treba da postavlja pitanja koja u sebi sadrže reć KAKO:

 • Kako radim? Kako izgleda moj dan?
 • Kako dolazim do novih pacijenata?
 • Kako brinem o postojećim klijentima?
 • Kako se pružaju usluge unutar moje klinike?
 • Kako izgleda proces poslovanja na mojoj klinici?
 • Kako zarađujem?
 • Kako moj tim/kolege/saradnici zarađuju svoju platu?
 • Kako postavljam cene i vršim naplatu svojih usluga?
 • Kako se reklamiram?
 • Kako raspoređujem troškove poslovanja?
 • Itd…

Pitanja koja u sebi sadrže reč KAKO podstiču strateško razmišljanje i planiranje. Fokusiraju se na to kako da poslovanje i usluge koje pružate budu kvalitetnije, a pacijenti i zaposleni (kao i Vi) zadovoljniji.

Nije poenta da se radi više, već smislenije.


Razvoj poslovanja ne mora da znači više Vašeg rada. Ali mora da znači više razmišljanja i nepristrasnog sagledavanja poslovanja - da se identifikuju polja problema, potencijali za unapređenje, da se postavi jasna misija i vizija poslovanja, i u skladu sa svime navedenim da se napravi održivi plan strateškog razvoja.

Upravo je to sve ono što radimo na višemesečnom programu bzinis konsultacija za medicinske ustanove.

Spremni ste da unapredite poslovanje svoje klinike i sebe kao lidera? Zakažite uvodne konsultacije.
Želite učiniti sve što je do vas kako bi unapredili poslovanje svoje klinike?


PRIJAVITE SE NA NJUZLETER I POSTANITE JOŠ BOLJI LIDER

Svakog utorka pišem šta odmah možete učiniti kako biste bili
korak bliži sistemu koji funkcioniše i kad vi niste tu.

Prijavite se klikom ovde.