Jelena Tasić Plećaš

Biznis konsultant za med.ustanove
Pomažem lekarima da uživate u radu sa pacijentima sa sigurnošću da je vaša privatna praksa optimalno organizovana.