Jelena Tasić Plećaš

Sistemsko-psihodinamski organizacioni konsultant & A-N™ kouč
Pomažem pojedincima i organizacijama da za svaki problem pronađu rešenje