Jelena Tasić Plećaš

Biznis konsultant za med.ustanove i liderstvo
Unapredite poslovanje svoje klinike koristeći resurse koje već posedujete!